BeeLogic

Doradztwo Technologiczne

Skorzystaj z naszych usług doradztwa technologicznego, aby uświadomić sobie potrzebę nowoczesnej technologii w Twojej firmie oraz wygenerować wartości dodane dla Twojego przedsiębiorstwa i Twoich pracowników.

shape-1
shape-1
shape-1
Usługi informatyczne, kompleksowa Obsługa IT, Doradztwo Informatyczne, outsourcing Informatyczny, Obsługa Informatyczna 24h, Informatyczne Bezpieczeństwo Danych, Systemy it, Obsługa Informatyczna Firm, Wsparcie it, Usługi it
Transformacja oparta na technologii oraz cyfryzacja życia i przedsiębiorstw jest w toku i na pewno będzie przebiegać dalej.

Ponieważ technologia rozwija się coraz szybciej, wymaga nowego podejścia do zarządzania IT w przedsiębiorstwie — takiego, które koncentruje się na tworzeniu odpornych, skalowalnych ekosystemów, które napędzają rozwój firmy.

Aby pomóc Tobie i Twojej firmie zrozumieć procesy transformacji oraz korzystać z jej szerokiej oferty, oferujemy nasze wsparcie techniczne zawarte w szeregu usług konsultingowych dotyczących oprogramowania oraz technologii.

Niezależnie od tego, czy wspieramy Twoje IT strategicznie, czy też zajmujemy się konkretnym obszarem zainteresowania, dostarczymy Tobie wysokiej jakości usług konsultingowych w trakcie naszej współpracy, i przeprowadzimy Cię przez szereg kroków, aby dzięki technologii zapewnić Twojemu przedsiębiorstwu stabilność i dlaszy rozwój.
// Doradztwo Technologiczne

Nasze Usługi

Skorzystaj z naszych usług doradztwa technologicznego, aby uświadomić sobie potrzebę nowoczesnej technologii w Twojej firmie oraz wygenerować wartości dodane dla Twojego przedsiębiorstwa i Twoich pracowników.

Prace
Badawczo-Rozwojowe

Nasi konsultanci tworzą, badają i prototypują pomysły w celu walidacji nowych technologii, produktów i usług, dzięki czemu możesz efektywnie i szybko skalować swoje rozwiązania

Architektura
i Projektowanie

Projektujemy oprogramowanie odporne, elastyczne i skalowalne oparte na optymalnej architekturze i technologii, mając na uwadze strategiczną wizję, cele biznesowe i dostępne zasoby

Modernizacja
i Przeprojektowanie

Dzięki naszym usługom doradztwa technologicznego możesz szybko i przy minimalnym ryzyku przejść na nową technologię, jednocześnie wykorzystując swoje starsze systemy i technologie

Audyt Oprogramowania
i Technologii

Badamy rozwiązania dla przedsiębiorstw i przeprowadzamy techniczne analizy dla startupów, oceniając jakość programowania, technologii oraz logikę i procesy biznesowe

Wirtualne
Zarządzanie

Zapewniamy zarządzanie technologiczne za pośrednictwem wirtualnych usług CTO i dostarczamy zespoły programistów, zarządzając jakością produktów i rozwiązań technologicznych

Doradztwo w Zakresie
Nowych Technologii

Pomagamy przekształcić innowacje technologiczne w produkty i rozwiązania gotowe do wprowadzenia na rynek, które zwiększają wydajność operacyjną i maksymalizują zyski

Doradztwo
w Chmurze

Pomagamy rozwiązać problemy, od zaprojektowania dopasowanej strategii wdrażania chmury, przez nadzór nad infrastrukturą chmury po optymalizację wykorzystania zasobów

Zwrot
na Inwestycji

Oceniamy oprogramowanie i narzędzia dostępne na rynku, aby rekomendować rozwiązania i technologie, które gwarantują szybki zwrot z inwestycji oraz pomagają maksymalizować zyski

// Doradztwo Technologiczne

Nasz Proces

Rozpoczynamy nasze proces w zakresie doradztwa technologicznego serią wywiadów, aby zagłębić się w Twoją firmę, zbadać istniejącą infrastrukturę techniczną, wyjaśnić cele biznesowe, opracować wspólne zrozumienie tego, co należy zrobić, i upewnić się, że wszystkie dalsze wysiłki zmierzają we właściwym kierunku.